Outplacement – výpověď z pracovního poměru

Co je outplacement?

Outplacement je služba, která ve firmách procházejících organizačními změnami nabízí propouštěným zaměstnancům podporu při hledání nového zaměstnání a zvládání této psychicky náročné situace.

Proč využít našich služeb?

  • zajistíme veškerou komunikaci s pracovníky, kteří obdrželi výpověď z pracovního poměru
  • zajistíme psychickou i praktickou podporu propouštěným zaměstnancům
  • tímto postupem umožníme Vaší firmě udržet si dobrou image, zachovat si loajalitu stávajících zaměstnanců a stabilizovat pracovní atmosféru v kolektivu
  • propouštěným zaměstnancům nabídneme všechny možnosti našich služeb pro uchazeče o zaměstnání

Jak podpora při propouštění probíhá?

Analyzujeme klíčové kompetence, profesní zkušenosti a motivační úroveň odcházejícího zaměstnance, poskytneme mu podrobné informace o situaci na trhu práce a na tomto základě stanovíme individuální plán postupu při hledání nového uplatnění.

Pomůžeme uchazeči s vytvořením CV, zacvičíme jej v umění sebeprezentace a nabídneme mu všechny možnosti jeho profesní prezentace.