Poradenství v oblasti BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Co je BOZP?

BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrn opatření stanovených legislativou nebo zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která souvisí s výkonem jejich práce. Z tohoto požadavku samozřejmě vyplývá mnoho starostí o které se s námi můžete podělit.

Proč využít poradenství v oblasti bezpečnost práce?

  • Zajistíme komplexní outsourcing BOZP Vašeho podniku.
  • Veškeré nutné úkony související s povinnostmi firem v oblasti bezpečnost práce vyřešíme za Vás.
  • Postaráme se o zpracování dokumentace a komplexní správu BOZP ve vašem podniku
  • Provedeme audit existujícího řídicího systému BOZP podniku.

Jak poradenství v BOZP probíhá?

  • Vypracujeme řídicí systém BOZP podniku podle pracovně právních předpisů České republiky (zpracování veškeré nutné dokumentace dle platné legislativy, zřízení ŘS a následný monitoring, kontrola, posouzení a korekce funkčnosti ŘS).
  • Provedeme audit existujícího ŘS BOZP podniku (audit existující dokumentace, pracovních míst, školení zaměstnanců, dokumentace povinných zdravotních prohlídek a jejich soulad s legislativou, doporučení na zlepšení systému a následné odstranění chyb).
  • Spravujeme BOZP Vašeho podniku (zpracování, zavedení a udržování řídicího systému BP, účast ve vyšetřování nehod atd.)