Agenturní zaměstnávání – dočasné přidělení zaměstnance

Co je agenturní zaměstnávání neboli outstaffing?

Agenturní zaměstnávání je způsob poskytování zaměstnanců, kdy personální agentura zaměstnává pracovníky, které poskytuje na krátkodobou výpomoc (tzv. dočasné přidělení) smluvním partnerům. Agentura má za agenturní zaměstnance veškerou zodpovědnost před státními, soudními a dalšími orgány státní správy.

Proč využít agenturní zaměstnávání?

 • Můžete rychle reagovat na změny konjunktury trhu díky zvětšení či zmenšení objemu akvizice lidských zdrojů
 • Ušetříte skryté výdaje např. za reklamu, audity, školení
 • Snížíte objem administrativních úkonů spojených se zaměstnaneckým poměrem
 • Využijete zkušeností agentury GOOD WORKER s.r.o. ke zdokonalení řízení lidských zdrojů
 • Snížíte riziko pracovních sporů
 • Snížíte výkaznictví pro různé fondy a daňové úřady
 • Budete se moci spolehnout, že veškeré pracovněprávní normy a daňové zákony jsou dodržovány

Jak agenturní zaměstnávání probíhá?

Pracovní agentura GOOD WORKER s.r.o. s Vámi uzavře smlouvu, na jejímž základě přebírá následující funkce:

 • je efektivním zaměstnavatelem pracovníků, kteří jsou v pracovněprávním vztahu s personální agenturou GOOD WORKER s.r.o.
 • nese plnou zodpovědnost za své zaměstnance před státními, městskými, soudními a dalšími orgány státní správy
 • plní podmínky personální administrativy dle norem pracovněprávních předpisů České republiky a konvenci Mezinárodní organizace práce
 • provádí měsíční vyúčtování a výplatu mezd
 • provádí vyúčtování a úhradu všech odvodů a daní dle zákona a nařízení státních úřadů
 • provádí vyúčtování a výplatu příspěvků v případech dočasné pracovní neschopnosti,
 • vyřizuje reprezentační výdaje, vedlejší náklady, výdaje související se služebními cestami atd.
 • včas poskytuje výkazy do různých fondů a daňových úřadů¨

Máte zájem o agenturní zaměstnávání?

Kontaktovat nás můžete v sekci Kontakt a máte-li konkrétní poptávku, vyplňte jednoduchý poptávkový formulář v sekci Kontakt pro firmy.