Zaměstnanost studentů v ČR

Z nejnovějších průzkumů Statistického úřadu ČR vyplývá, že míra participace studentů na pracovním trhu je v České republice velice nízká. V roce 2003 byly nějakým způsobem ekonomicky aktivní pouze 2 % osob ve věku 15 – 29 let z celkového počtu studentů denních studií. Od roku 2006 začíná počet pracujících studentů pozvolna vzrůstat, nicméně stále dosahuje pouze cirka pěti procent. Nejvíce ekonomicky aktivní jsou studenti ve věku 25 až 29 let.

Z celkového počtu pracujících osob tvoří zhruba dvanáct procent osoby samostatně výdělečně činné a zbytek zaměstnanci. Zhruba stejné rozložení platí i u pracujících studentů.

Existují však některé rozdíly charakteristické pro ekonomicky aktivní studenty. Pouze necelá polovina pracujících studentů má například smlouvu na dobu neurčitou, ve zbytku populace ji však má více než 90 % zaměstnaných osob. Zhruba každý druhý student pracuje na poloviční úvazek, zatímco celkový podíl zaměstnaných na částečný úvazek je velmi nízký (4,5 %).

Z hlediska budoucího populačního vývoje a z něj vyplývajícího potencionálního nedostatku ekonomicky aktivních osob, by kombinace studia a práce na kvalifikovaných pozicích prospěla nejen studentům samotným, ale také české ekonomice.

Podíváme-li se na zaměstnanost mladých lidí například v severských zemích Evropy, zjistíme, že velký podíl studujících vůbec nekoreluje s mírou zaměstnanosti osob do třiceti let. Naopak zde platí, že čím vyšší je počet studentů, tím vyšší je i míra jejich zaměstnanosti. Tato skutečnost vyvrací někdy uváděný názor, že Česká republika si nemůže dovolit velký počet studentů, protože bychom pak neměli dostatek pracovních sil. Důležité je, vytvářet způsoby jak sladit pracovní a studijní život.

Česká republika v současnosti netrpí významně špatným postavením mladých lidí na pracovním trhu, nicméně zaměstnanost studujících je stále velice nízká. Získání kvalifikace již během studia by mohlo výrazně zlepšit postavení mladých lidí na trhu práce.

Zdroj: GOOD WORKER s.r.o.

Zpět na seznam článků